artykuł nr 61

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów, wzywa do uregulowania zaległości za wywóz nieczystości stałych.

Ponadto powiadamia, iż w przypadku nie wpłacenia lat ubiegłych lub wpłacenia  w niepełnej wysokości, złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego .

 

Wszelkie zmiany danych, które mogą wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązują właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.


artykuł nr 62

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 63

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 1 marca 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 1 marca 2017 r. do godziny 600. Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane b...
artykuł nr 64

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 2 marca 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 2 marca 2017 r. do godziny 600. Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.
artykuł nr 65

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013