artykuł nr 21

Pomoc finansowa dla poszkodowanych w dniach 05 i 06 października 2017r

W związku z sytuacją kryzysową jak miała miejsce w dniach 05 i 06 października 2017r. dotyczącą silnych wiatrów, opadów deszczu na terenie gminy Popów i szkód jakie powstały informujemy, że osoby, które doznały strat uszkodzenia mienia na skutek tych zdarzeń atmosferycznych mogą składać wnioski o pomoc finansową do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

 

Zasiłki celowe do 6 000 złotych - Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej, do którego poszkodowany winien się zgłosić. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

Zasiłki celowe z pomocy społecznej w kwotach do 20 tys. zł oraz powyżej tej kwoty. Pomoc ta przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj i tutaj.

 

Pismo Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 18 sierpnia 2017 r. dot. zasad przyznawania zasiłków celowych na remont lub odbudowę budynku/lokalu

 

artykuł nr 22

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wyników badań mikrobiologicznych prób wody przeznaczonej do spożycia z punktów poboru wody w msc. Więcki, Kamieńszczyzna, Dąbrowa, gm. Popów.

Wójt Gminy Popów informuje, że od dnia 03 października 2017 roku uruchomione zostały po wcześniejszej dezynfekcji ujęcia wody w miejscowościach Kamieńszczyzna, Więcki, Dąbrowa, gm. Popów.

artykuł nr 23

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wyników badań mikrobiologicznych prób wody przeznaczonej do spożycia z punktów poboru wody w msc. Więcki, Kamieńszczyzna, Dąbrowa, gm. Popów.

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 29 września 2017 roku od godziny 7:00 poddane zostały dezynfekcji ujęcia wody w miejscowościach Kamieńszczyzna, Więcki, Dąbrowa, gm. Popów. Dezynfekcja trwa nadal. Zastępczo woda dla mieszkańców podawana jest z ujęcia wody w msc. Popów, ul. Strażacka. W związku z powyższym może nastąpić obniżenie ciśnienia dostarczanej wody.

artykuł nr 24

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KLB5002_E wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na terenie części działki nr ewidencyjny 186/4, położonej w Popowie, obręb Popów.

artykuł nr 25

Uchwała antysmogowa dla województwa Śląskiego

Od 1 września 2017 uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi,
jak węgiel, drewno, pellet!
Więcej informacji po adresami internetowymi:
 

 

 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013