artykuł nr 26

OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory

O K Ó L N I K

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 września 2017 r.  w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4 września 2017 r. do godziny 600.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 27

OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady

O K Ó L N I K

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 września 2017 r.  w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 18 września 2017 r. do godziny 600.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073)

zawiadamiam:

że w dniu 12.07.2017 r. na wniosek Inwestora:

 P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7

 02-677 Warszawa

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pan Rafał Labus

ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowskie Góry

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

"Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-KLB5002_E z wewnętrzną linią zasilającą”

 

W/w inwestycja realizowana będzie na działce nr: 186/4, obręb Popów.

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.

artykuł nr 30

INFORMACJA WÓJTA GMINY POPÓW

Wójt Gminy Popów, informuje mieszkańców miejscowości: Zawady ul. Szkolna, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, że zgodnie z decyzją Nr: NS–BW.7011.22.2015 z dnia 22.05.2015 roku od dnia 01.07.2017 roku zakończone zostaje dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia dla kobiet ciężarnych i niemowląt. W dniu 30.06.2017 roku zostało zamknięte ujęcie wody w miejscowości Rębielice Królewskie. Dla mieszkańców w/w miejscowości woda dostarczana jest z nowo wykonanego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości  Kamieńszczyzna.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013