artykuł nr 41

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.005.2017.G z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowę dróg gminnych: ul. Krótkiej dł. 874,19 mb, ul. Nadrzecznej dł. 80,62 mb i ul. Polnej dł. 100,90 mb w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów

Załączniki:
Treść obwieszczenia47 KB
artykuł nr 42

Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców gminy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwota dotacji na zakres wymieniony w punkcie 3.2.a Regulaminu programu wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

 

Ostateczna wysokość dotacji, nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

Kwota dotacji, na zakres wymieniony w punkcie 3.2.b oraz 3.2.c wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:
 


 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 będzie czynny od 8 do 26 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Telefon: (32) 60 32 252

 

artykuł nr 43

OKÓLNIK - Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu  16 czerwca 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 16 czerwca 2017 r. do godziny 6.00.
Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Załącznik62 KB
Treść okólnika62 KB
artykuł nr 44

OKÓLNIK - Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 2 czerwca 2017 r. do godziny 6.00.
Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Treść okólnika62 KB
artykuł nr 45

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_D z wewnętrzną linią zasilającą"

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013