artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

artykuł nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO dot. przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zebranych od tej osoby, w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO dot. przetwarzania danych osobowych osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Załączniki:
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO92 KB
artykuł nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO: w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Popów