artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO: w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Popów

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą dot. wnioskodawcy postępowania rozgraniczeniowego

artykuł nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą dot. uczestników postępowania rozgraniczeniowego

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowym w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów