artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą dot. wnioskodawcy postępowania rozgraniczeniowego

artykuł nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą dot. uczestników postępowania rozgraniczeniowego

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowym w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna RODO dot. zbierania danych osoby, której dane dot. uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów

Załączniki:
Treść klauzuliMB
artykuł nr 5

Klauzula informacyjna RODO dot. realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego