artykuł nr 41

Ogłoszenie Wójta Gminy Popów w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Popów

artykuł nr 42

INFORMACJA GOPS W POPOWIE W SPRAWIE GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Załączniki:
Informacja298 KB
artykuł nr 43

Obwieszczenie znak: GN.683.080.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr ewid. 1/1, 39/1, 135/1, obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 44

Obwieszczenie znak: GN.683.138.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr ewid. 92/1, 120/1, 159/35 obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 45

Obwieszczenie znak: GN.683.160.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 146/1, obręb Annolesie, gmina Popów

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013