artykuł nr 1

Kontakt

Kinga Klekotka - pokój 23

tel. (34) 317 70 67 wew. 212

 

Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy Popów
2. Prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie
3. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Centrum Kultury w Popowie
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w powyższych trzech jednostkach.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w jednostkach opisanych w pkt. 1-3
6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostek z pkt. 1-3
7. Sprawozdawczość jednostkowa budżetowa Urzędu Gminy Popów z wyjątkiem Rb-28S o wydatkach
8. Pełna sprawozdawczość budżetowa, finansowa i podatkowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popowie oraz w Gminnym Centrum Kultury w Popowie
9. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych Urzędu Gminy Popów
10. Sporządzanie i wysyłka sprawozdań Z-03, Z-05, Z-06, Z-14 do GUS Urzędu Gminy Popów
11. Sporządzanie i wysyłka sprawozdań F-01/dk, F-02/dk, Z-03 i Z-06 do GUS jednostek z pkt. 2-3
12. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego