artykuł nr 1

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład komisji skarg, wniosków i petycji:

Ciupiński Mariusz - Przewodniczący

Borecki Edmund - Członek

Łyżniak Justyna - Członek

Pierz Wioletta - Członek

artykuł nr 2

Komisja Spraw Publicznych

Skład komisji Spraw Publicznych

 Zatoń Paweł - Przewodniczący

Borecki Edmund - Członek

Ciupiński Mariusz - Członek

Kasprzak Jerzy - Członek

Łyżniak Justyna - Członek

Pierz Wioletta - Członek

Sołtysiak Andrzej - Członek

Tasarz Łukasz - Członek

Wojtyra Włodzimierz - Członek

Wróż Henryk - Członek

 

 

 

artykuł nr 3

Komisja Rewizyjna

Skład komisji rewizyjnej

Lis Ilona - Przewodnicząca

Praszczyk Beata - Członek

Bęben Kazimierz - Członek

Krawczyk Janusz - Członek

Targoński Piotr - Członek