artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Popów

Wróż Henryk - Przewodniczący Rady Gminy

Kasprzak Jerzy  - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tasarz Łukasz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bęben Kazimierz

Borecki Edmund

Ciupiński Mariusz

Lis Ilona

Łyżniak Justyna

Krawczyk Janusz

Pierz Wioletta

Praszczyk Beata

Sołtysiak Andrzej

Targoński Piotr

Wojtyra Włodzimierz

Zatoń Paweł