artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Popów

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.179.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zakładowego planu kont

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.177.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.176.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.175.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB
Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023
2024