artykuł nr 1

Zarządzenie ZW Nr 0050.160.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie: ustalenia nowych stawek amortyzacyjnych dla infrastruktury kanalizacyjnej.

artykuł nr 2

Zarządzenie ZW Nr 0050.159.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Popów

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.154.2020 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2020 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR ZW NR 0050.150.2020 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Popów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023
2024