artykuł nr 1

Stanowisko ds. odczytu wodomierzy i fakturowania

Dawid Szatan - pokój 2

tel. wew. 233

artykuł nr 2

Stanowisko ds. księgowości podatkowej od środków transportu

Tomasz Dziadak - pokój 17

tel. wew. 213

artykuł nr 3

Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Edyta Sołtysiak - pokój 10

tel. wew. 240

artykuł nr 4

Stanowisko ds. poboru opłat za wodę i ścieki

Arkadiusz Kawka - pokój 2

tel. wew. 233

artykuł nr 5

Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza

Elżbieta Zbień - pokój 3

tel. wew. 220