artykuł nr 1

Kierownik referatu Organizacyjnego Oświaty i Sportu

Emilia Krawczyk - pokój 4

tel. wew. 211

artykuł nr 2

Stanowisko ds. administracji w oświacie

Anna Stachera - pokój 11

tel. wew. 223

artykuł nr 3

Stanowisko ds. płac w oświacie

Barbara Graj - pokój 11

tel. wew. 223

artykuł nr 4

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Aldona Posmyk - pokój 2

tel. wew. 210

artykuł nr 5

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

Renata Pierz - pokój 19

tel. wew. 201