artykuł nr 1

Wójt Gminy Popów

Wójt Gminy Popów - dr Jan Kowalik

adres do korespondencji: 42-110 Zawady, ul.Częstochowska 6

tel.(34) 31 77 067, 317 70 83, 317 70 84, 317 70 85

e-mail: ug@gminapopow.pl

Dostępne podkategorie:
Zarządzenia