artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2023 rok

artykuł nr 2

Budżet Gminy na 2022 rok

artykuł nr 3

Budżet Gminy na 2021 rok.

artykuł nr 4

Budżet Gminy na 2020 rok.

artykuł nr 5

Budżet Gminy na 2019 rok.

Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu