artykuł nr 16

Budżet na 2006 rok

Budżet Gminy Popów na 2006 został zatwierdzony uchwałą nr 220 z dnia 29 grudnia 2005 przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostępny jest na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=344&x=60&y=98

artykuł nr 17

Budżet Gminy na 2005 rok

Budżet Gminy Popów na 2005 r został zatwierdzony uchwałą nr 144 z dnia 30 grudnia 2004 przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostepny jest na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=339&x=60&y=99

Załączniki:
Załącznik105 KB
artykuł nr 18

Budżet Gminy na 2008 rok.

Budżet Gminy Popów na 2008r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28.12.2007 r Uchwała Nr 73/III/2006. Treść uchwały dostępna na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=393&x=60&y=96

Załączniki:
Załącznik313 KB
artykuł nr 19

Budżet Gminy na 2007 r

Budżet Gminy Popów na 2007r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28.12.2006 r Uchwała Nr 14/III/2006. Treść uchwały dostępna na stronie http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=382&x=60&y=97
artykuł nr 20

Budżet Gminy na 2004 r

Budżet Gminy Popów na 2004 r zatwierdzony uchwałą nr 90/XIV/2004 r z dnia 26.02.2004 r przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostępny na stronie UCHWAŁY RADY/ ROK 2004/I KWARTAŁ/

Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu