artykuł nr 1

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Popów

W załącznikach znajdują się informacje o mieniu komunalnym Gminy w poszczególnych latach.
artykuł nr 2

R E G U L A M I N dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załączniki:
Regulamin71 KB