artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 135/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 134/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r
artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 133/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r