artykuł nr 1

Uchwała Nr 196/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska

Załączniki:
Treść uchwały21 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 195/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały32 KB
artykuł nr 3

Uchwałą Nr 194/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.
Załączniki:
Treść uchwały23 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 193/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 116/XXI/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem programu SAPARD

Załączniki:
Treść uchwały38 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 192/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów z uwzględnieniem "Funduszu dla Śląska" w ramach instrumentu " fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent, dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Załączniki:
Treść uchwały38 KB