artykuł nr 1

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 27.12.2006 r znak: OŚ. 7624-1/1/06, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Popów_52216Gmina na działce nr ew. gr. 23 w Popowie"

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "Popów_52216Gmina" na działce nr ew. gr. 23 w Popowie"

Załączniki:
Obwieszczenie21 KB
artykuł nr 2

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - telefonia komórkowa

" Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT-24613 zlokalizowanej na działkach 490/5 i 491/7 w miejscowości Zawady"

Załączniki:
Obwieszczenie21 KB
artykuł nr 3

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zmiania decyzji o pozwoleniu na budowę dla hali produkcyjnej przetworów z owoców i warzyw oraz majonezu wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Wąsosz Dolny przy ulicy Traugutta 130 na działkach oznaczonych w ewidencji nr 476/2, 424/2, 423 w gminie Popów.

Załączniki:
Informacja21 KB
artykuł nr 4

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Rozbudowa części produkcyjnej obiektu istniejącego o pomieszczenia działu pasteryzacji, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części strychowej budynku istniejącego dla potrzeb socjalno-bytowych (biuro, część socjalna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne), budowie budynku magazynu wyrobów gotowych z poddaszem użytkowym, urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów

Załączniki:
Informacja21 KB
artykuł nr 5

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Budowia stacji bazowej telefonii komórkowej "Popów 52216_Gmina" na działce nr ew. gr. 23 w miejscowości Popów"

Załączniki:
Informacja22 KB