artykuł nr 6

Uchwała Nr 20/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: wytypowania przedstawiciela gminy do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Załączniki:
Treść uchwały0 B
artykuł nr 7

Uchwała Nr 19/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały22 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 18/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków sosjalnych w 2007 r
Załączniki:
Treść uchwały86 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 17/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
artykuł nr 10

Uchwała Nr 16/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r
Załączniki:
Treść uchwały30 KB