artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 103/XII/2011

UCHWAŁA NR 103/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Popów
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 102/XII/2011

UCHWAŁA NR 102/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie:diet sołtysów
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 101/XII/2011

UCHWAŁA NR 101/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: diet oraz zasady zwrotu kosztów podróży przysługujących rady gminy Popów
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 100/XII/2011

UCHWAŁA NR 100/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy Popów
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 99/XII/2011

UCHWAŁA NR 99/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów