artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 170/XXI/2012

UCHWAŁA NR 170/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Popów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 169/XXI/2012

UCHWAŁA NR 169/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 168/XXI/2012

UCHWAŁA NR 168/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 167/XXI/2012

UCHWAŁA NR 167/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 166/XXI/2012

UCHWAŁA NR 166/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości