artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 230/XXX/2013

UCHWAŁA NR 230/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 229/XXX/2013

UCHWAŁA NR 229/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: podatku od nieruchomości
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 228/XXX/2013

UCHWAŁA NR 228/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Popów w 2014 roku "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2003 roku - mieszkanek Gminy Popów"
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 227/XXX/2013

UCHWAŁA NR 227/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2014 rok
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 226/XXX/2013

UCHWAŁA NR 226/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2014-2024