artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 242/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik216 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017

Załączniki:
Załącznik60 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty

Załączniki:
Załącznik80 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Załączniki:
ZałącznikMB