artykuł nr 26

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

artykuł nr 27

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029

artykuł nr 28

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 29

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 30

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018