artykuł nr 1

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 - 2030

Wójt Gminy Popów poddaje pod konsultacje społeczne projekt Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 - 2030.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania uwag, opinii i wniosków mailowo na adres ug@gminapopow.pl lub zamowienia@gminapopow.pl, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pok. Nr 12,osobiście lub za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów do dnia 16 marca 2020 r.