artykuł nr 1

Projekt Statutu Sołectwa

Załączniki:
Projekt uchwały392 KB