artykuł nr 1

Projekt Statutu Sołectwa

Załączniki:
Projekt uchwały749 KB