artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw

Załączniki:
Treść protokołu96 KB