artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 156/XXV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Popów działalności w zakresie telekomunikacji

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 155/XXV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 154/XXV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 153/XXIV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców dotyczącego wykonania utwardzonej nawierzchni na ulicach Sosnowej, Turystycznej i Spokojnej w miejscowości Zawady

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 152/ XXIV/ 2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021