artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 180/XXVIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2021-2026

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 179/XXVIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 178/XXVIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Popów

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 177/XXVIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2021 rok.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 176/XXVIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Popów na lata 2021-2023”