artykuł nr 1

Uchwała Nr 214/XXXIV/2021 Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 213/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 212/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2020 rok.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 211/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 210/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.