artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2013 S

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 247/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 246/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2022 rok.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 244/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 243/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.