artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 15/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 14/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 rok.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 13/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 12/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 11/II/2024 RADY GMINY POPÓW z 22 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Popów na lata 2024 - 2026."