artykuł nr 1

Gminne jednostki organizacyjne

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rębielicach Królewskich

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąsoszu Górnym

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckach

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadach

 

 

INSTYTUCJE KULTURY

1. Gminne Centrum Kultury w Popowie

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie