artykuł nr 16

Anna Krawczyk Praszczyk

artykuł nr 17

Moczek Krzysztof

artykuł nr 18

Zatoń Andrzej

Oświadczenie majątkowe