artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za 2019 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 rok

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 września 2015

artykuł nr 4

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok

artykuł nr 5

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok