artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Katowicach z 30.10.2023 r.

artykuł nr 2

Stanowisko Kierownika komórki ds. kontroli

artykuł nr 3

Pismo kończące kontrolę 015C Popów

artykuł nr 4

Protokół WFOSiGW nr 38/2021

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za 2019 rok