artykuł nr 1

INFORMACJE URZĘDU GMINY

Załączniki:
Z a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.58.2011 Wójta Gminy Popów z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych32 KB
Z a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.56.2011 Wójta Gminy Popów z dnia 07 września 2011 roku w sprawie: upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.13 KB
Z a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.57.2011 Wójta Gminy Popów z dnia 07 września 2011 roku w sprawie: upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.12 KB
INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2011 roku o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej18 KB
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych21 KB
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2011 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.13 KB
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Popów z dnia 22 sierpnia 2011 r. o możliwości sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej17 KB
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Popów z dnia 22 sierpnia 2011 roku o wyznaczeniu Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.9 KB
artykuł nr 2

REJESTR I SPIS WYBORCÓW

artykuł nr 3

PRAWO WYBORCZE

Dostępne kategorie:
Wybory parlamentarne 2011