artykuł nr 1

Projekt rocznego planu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok