artykuł nr 1

Wzór Oświadczenia Majątkowego - ogólny

artykuł nr 2

Wzór Oświadczenia Majątkowego Radnego