artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Popów: listopad - grudzień 2022 r.

artykuł nr 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Popów: lipiec - październik 2022 r.

artykuł nr 3

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Popów w IV kwartale 2021 r.