artykuł nr 1

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 - Gmina

artykuł nr 2

Skonsolidowany Bilans za 2019 - Gmina

artykuł nr 3

Rachunek zysków i strat za 2019 - Gmina

artykuł nr 4

Informacja Dodatkowa za 2019 - Gmina

artykuł nr 5

Bilans za 2019 - Gmina

Załączniki:
Bilans za 2019 - Gmina168 KB
Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022