artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Popów w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego.

artykuł nr 2

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 19 września 2023 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.121.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.120.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy