artykuł nr 1

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Załączniki:
Informacje180 KB
artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Popów Wójta Gminy Popów z dnia 5 października 2023 r. o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego

Informacja Wójta Gminy Popów z dnia 5 października 2023 r. o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Popów dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Transport odbędzie się w dniu 15 października 2023 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

artykuł nr 3

Uchwała nr 211/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Popów w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego.

artykuł nr 5

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 19 września 2023 r.