artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: " Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów"

UWAGA!!!

Zmiana załącznika nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi ze zmianami.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert na 16 listopada 2017 r. godzina 10:00.

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu zamówienia.

 

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa odcinka drogi gminnej kl. D - ul. Rzeczna, msc. Popów,gmina Popów"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUMNA POTRZEBY PRZEDSZKOLA, BUDOWA STOŁÓWKI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYMORAZ BUDOWA DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLARZE"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na: "ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OSP RĘBIELICE KRÓLEWSKIE"