artykuł nr 1

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

 

Termin załatwienia:7 dni

Opłata : 17 zł

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 28.10.2004 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 243 poz. 2432 z 2004 r.)