artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy obowiązujący od 03 stycznia 2022 roku