artykuł nr 1

Wymagane dokumenty dla KRUS:
1. Oświadczenie wnioskodawcy

2. Zeznanie świadka

Wymagane dokumenty dla ZUS:
1. Oświadczenie wnioskodawcy

2. Zeznanie świadka

Termin załatwienia: w tym samym dniu, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.