artykuł nr 1

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Objaśnienia do wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

 

 

 

 

 1. Wniosek należy wypełnić zgodnie z załączonym drukiem.

   

   

 2. W wniosku należy wskazać numer ewidencyjny działki oraz określić jej położenie (podać miejscowość).

   

   

 3. Numer ewidencyjny działki jest określony w takich dokumentach jak : odpis z IV działów księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny.

   

   

 4. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ cz. II. pkt. 21 wraz z wniesieniem wniosku do Urzędu Gminy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł na konto Nr 08 8259 0004 2000 0000 0013 0003. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.