artykuł nr 1

Objaśnienia do wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

 

 

  1. Wniosek należy wypełnić zgodnie z załączonym drukiem.

  2. W wniosku należy wskazać numer ewidencyjny działki oraz określić jej położenie (podać miejscowość).

  3. Numer ewidencyjny działki jest określony w takich dokumentach jak : odpis z IV działów księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny.

  4. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ cz. II. pkt. 21 wraz z wniesieniem wniosku do Urzędu Gminy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł na konto Nr 08 8259 0004 2000 0000 0013 0003. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Załączniki:
Wniosek22 KB