artykuł nr 1

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego