Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy ...

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 08:33

2. 2020

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i...

Zawady, dnia 23.10.2020 r. IPO.6733.6.7.2020.IB OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 23.10.2020 r. na wniosek Inwes...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 12:41

3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Objaśnienia do wniosku o wydanie warunków przyłączeniado sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Administratorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy Popów jest Gmina. Wniosek o określenie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci składa się z części opisowej oraz graficznej. W części opisowej należy wskazać : numer ewidencyjny działki, położenie, określić stan własnościowy, długość planowanego przyłącza informację czy przyłącza będą obsł...

Utworzony: 2007-06-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-19 12:05

4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Utworzony: 2010-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-10-19 12:04

5. 2020

Komunikat - Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów

K O M U N I K A T W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowań na COVID-19 oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Popów, Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów. Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej w holu Urzędu. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczn...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:05

6. 2020

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji c...

Zawady, dnia 14.10.2020 r. IPO.6733.4.13.2020.IB OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że wniesiono odwołania od decyzji Wójta Gminy Popów Nr IPO.6733.4.8.2020.IB z dnia 18.09.2020 r., wydanej na rzecz PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, którą ustalono lok...

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-14 15:36

7. 2020

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i...

Zawady, dnia 13.10.2020 r. IPO.6733.5.8.2020.IB OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 13.10.2020 r. na wniosek Inwes...

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-14 15:24

8. 2020

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarow...

Zawady, dnia 12 października 2020 r. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały Nr 150/XXIV/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscow...

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 09:01

9. Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowym w związku ze sporządzani...

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 10:09

10. Szkoły i przedszkola

Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Popowie

Dyrektor Rafał Bednarski adres ul. J. Długosza 7, 42-110 Popów tel. fax 34 3177 017 e-mail szkola@popow.edu.pl www http://popow.edu.pl/

Utworzony: 2010-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 11:39

11. Szkoły i przedszkola

Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Zawadach

Dyrektor Robert Związek adres Zawady, ul.Szkolna 8, 42-110 Popów tel. fax 34 3177 014 www http://gzspnr5zawady.szkolnastrona.pl/index.php

Utworzony: 2010-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 11:38

12. Szkoły i przedszkola

Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym

Dyrektor Aneta Dzikowicz adres Wąsosz Górny, ul.Witosa 11, 42-110 Popów tel. fax 34 3177 720 e-mail gzspnr2@interia.pl www https://gzsp2waszko.szkolnastrona.pl/

Utworzony: 2010-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 11:37

13. 2020

Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacun...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 10:29

14. 2020

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawady, dnia 07.10.2020 r. IPO.6733.8.2.2020.IB OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 30...

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 16:05

15. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy - 3/4 etatu w Gmin...

Utworzony: 2020-10-02 | Zmodyfikowany: 2020-10-02 13:01

16. Rok 2020

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od w...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-02 12:49

17. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Aneta Anna Dzikowicz

Utworzony: 2020-10-01 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 08:20

18. 2020

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.118.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29.09.2020 r. w sprawie odm...

Utworzony: 2020-09-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 12:42

19. Rok 2020

UCHWAŁA NR 156/XXV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie podjęc...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 13:07

20. Rok 2020

UCHWAŁA NR 155/XXV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprzed...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 13:05