artykuł nr 1

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie wywozu nieczystości ciekłych

Zawady, dn. 27.12.2017 r.

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców naszej gminy, że od dnia 02 stycznia 2018 roku Gmina Popów realizować będzie odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków gminnym zestawem asenizacyjnym.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać potrzebę odbioru nieczystości w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 12:00 pod numerem tel. 885 221 227.

Cena za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych i osadów wynosi 13.61 zł/brutto plus koszt transportu wynosi 27,00 zł/brutto.